vårt företag

Vi är ett dynamiskt växande företag som består av en grupp av specialister med erfarenhet av glassmältning.

Vårt primära mål är ABSOLUT KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE av våra unika glasdörrar och andra delar av inredningsarkitektur.

Våra produkter skapas med stöd av handtillverkning med hjälp av material av högsta kvalitet. Mångfalden av färger och glasmönster garanterar tillfredsställelse av olika kundpreferenser.

Vi garanterar rådgivning och montering av våra produkter och allt detta till ett mycket överkomligt pris. Våra produkter sticker ut på marknaden med sin originella utformning.

Den högsta kvaliteten av tillverkning kombineras med priset på våra varor på en mycket gynnsam nivå. 

Vi hanterar våra kunder med omsorg, vilket förhoppningsvis har en positiv effekt på valet av produkter, som anpassas efter individuella behov, samt orsakar slutlig tillfredsställelse av att ha ett unikt designelement hemma.

Vi är säkra på kvaliteten på våra produkter därför ger vi dig också en gynnsam garanti och servicetjänster. Våra dörrar utsätts för en härdningsprocess tack vare vilken är de helt säkra att använda.

glasdörrar

Unika glasdörrar av handformat smält glas är tillgängliga i 12 olika färger, var och en i 3 färgversioner. Våra glasdörrar gör att ditt hus kommer att vara unikt.

Tack vare manuellt genomförande har varje dörr en unik karaktär av en basrelief i kombination med en palett av underbara färger.

Vi är säkra på kvaliteten på våra produkter därför ger vi dig också en gynnsam garanti. Våra dörrar utsätts för en härdningsprocess tack vare vilken är de helt säkra att använda.

Tillgängliga storlekar:
– 717 x 2017 mm
– 817 x 2017 mm
– 917 x 2017 mm

När det gäller standardmodeller för dörrar erbjuder vi gångjärn och dörrhandtag från välrenommerade företag.

Dörrarna är förberedda för montering i dörrkarmar.

Gångjärn monteras på vänster eller höger sida beroende på kundens preferenser.

Reliefen kan också finnas på utsidan eller insidan enligt ditt önskemål.

Med tanke på tillverkningens hantverk kan mönster och färger skilja sig från de som presenteras.

tillbehör

Vi erbjuder ett stort urval av tillbehör och tillägg för våra dörrar så att alla dörrar var unika. Vi samarbetar med flera företag som tillhandahåller oss dekorativa element, vilket utvidgar vårt erbjudande av tillbehör.

DÖRRBESLAG

MONTERINGSSYSTEM

vår EU:s fond

FE POPW poziom engl 1 rgb 1

Operativt program Östra Polen, prioriterad axel 1 Entreprenörellt östra Polen, åtgärd 1.2 Internationalisering av små och medelstora företag. ”Stöd för internationalisering och export av företaget INVESTLAND Sp. Zoo. ”

INVESTLAND Sp. Zoo.

genomför ett samfinansierat projekt från europeiska fonder

nr POPW.01.02.00-18-0055 / 19 mån. ”Stöd för internationalisering och export av företaget INVESTLAND Sp. Zoo. ”

Mottagarens namn: Investland Sp. Zoo.
Projektmål: Expansion av Investlands produkter på den australiska, svenska och rumänska marknaden
Planerade effekter: Utveckla en etablerad position och öka erkännandet av Investland på den australiska, svenska och rumänska marknaden
Projektvärde: 999 990,00 PLN
Europeiska unionens bidrag: 691 050,00 PLN
Genomförandeperiod: 2020

Projekt samfinansierat av Europeiska unionen från Europeiska regionala utvecklingsfonden under
Av det operativa programmet Östra Polen 2014-2020
prioriterad axel: företagande östra Polen I
Åtgärd: 1.2 Internationalisering av små och medelstora företag

Förfrågan nr 1/2020 om kontraktet för tjänster relaterade till genomförandet av projektet ”Stöd för internationalisering och exportverksamhet för företaget INVESTLAND Sp. Zoo.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/2020,

dotyczącego zamówienia na usługi związane z realizacją projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.”

o numerze: POPW.01.02.00-18-0055/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Oferty należy składać do dnia 18.02.2020 r. do godz. 9:00, na adres:

INVESTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korczyna 38-420
Trębacka 11 A
powiat: krośnieński
województwo: podkarpackie

z dopiskiem:

„Oferta – Zapytanie ofertowe nr 1/2020 dotyczące zamówienia na usługi związane z realizacją projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.”

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Klauzula RODO

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Wzór oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Zapytanie ofertowe

Informacja o wybranym wykonawcy:

Status: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

FEEL3 Sp. z o.o.
17 Stycznia 52
02-143 Warszawa
NIP: 5272639049

Data wpłynięcia oferty: 14.02.2020 r.
Cena oferty netto: 788 690,00 PLN
Cena oferty brutto: 970 088,70 PLN

Pełna lista podmiotów:

FEEL3 Sp. z o.o., NIP: 5272639049 – liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.