Spoločnos»
Sme rýchlo rastúca spoločnos», zloľená z odborníkov so skúsenos»ami v odbore výroby a spracovania skla, ąpecializujúcich sa na technológiu FUSING.


Za hlavný cieµ sme si stanovili úplnú spokojno» kupujúcich z naąimi unikátnymi sklenenými dverami a ďaląích interiérových prvkov.


Naąe produkty sú vyrábané ručne s pouľitím najkvalitnejąích materiálov a technológií.


Za zmienku stojí, ľe na súčasnom trhu, vynikajú originálnym dizajnom a najvyąąou kvalitou a to vąetko pri zachovaní výhodnej ceny. Ponúkame ąirokú ąkálu farieb a vzorov, ktoré uspokoja vąetky potreby a poľiadavky naąich klientov.


Sme presvedčení o kvalite naąich produktov, preto ponúkame výhodnú záruku a asistenčné sluľby. Naąe dvere sú z kaleného skla čo zaručuje ich absolútnu bezpečnos». Zabezpečujeme poradenstvo a montáľ naąich výrobkov.