Firma
Jsme rychle rostoucí společnost, sloľená z odborníků se zkuąenostmi v oboru výroby a zpracování skla, specializujících se na technologii FUSING. Za hlavní cíl jsme si stanovili úplnou spokojenost kupujících z naąimi unikátními skleněnými dveřmi a daląích interiérových prvků.


Naąe produkty jsou vyráběny ručně s pouľitím nejkvalitnějąích materiálů a technologií. Za zmínku stojí, ľe na současném trhu, vynikají originálním designem a nejvyąąí kvalitou a to vąe při zachování výhodné ceny. Nabízíme ąirokou ąkálu barev a vzorů, které uspokojí vąechny potřeby a poľadavky naąich klientů.


Jsme přesvědčeni o kvalitě naąich produktů, proto nabízíme výhodnou záruku a asistenční sluľby. Naąe dveře jsou z kaleného skla coľ zaručuje jejich absolutní bezpečnost. Zajią»ujeme poradenství a montáľ naąich výrobků.